Projekčnú činnosť

Projekčná činnosť zahŕňa:

 • komplexné spracovanie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu,
 • poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb,
 • vykonávanie odborných autorských dohľadov nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Špecializujeme sa na projektové dokumentácie novostavieb, rekonštrukcií ako aj na modernizácií rôznych stavieb, ako napr.:

 • rodinné a bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • obchody,
 • zateplenia panelových domov a pod.

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu:

 • protipožiarneho zabezpečenia stavby,
 • statického posúdenia stavby,
 • zdravotechnika,
 • elektroinštalácia,
 • vykurovanie,
 • vzduchotechnika,
 • plynoinštalácie.

Ďalej zabezpečujeme:

 • znalecké posudky,
 • geodetické a kartografické služby,
 • rozpočty stavebného diela.