O nás

Spoločnosť VB Projekt poskytuje komplexné služby v oblasti projektovej inžinierskej činnosti vo výstavbe pozemných stavieb a budovania inžinierskych sietí – plynovody, vodovody:

  • vypracovanie štúdie pre zamýšľané stavebné dielo
  • kompletné spracovanie projektovej dokumentácie v dvoch stupňoch – pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
  • odsúhlasenie stavby na úradoch štátnej správy

Medzi hlavné priority, za ktoré svojím klientom ručíme, patrí kvalita, spoľahlivosť, kreativita, zodpovednosť, profesionalita, spokojnosť, komunikatívnosť a odbornosť.

Za vypracovanie ktorejkoľvek zložky projekčnej alebo inžinierskej činnosti zodpovedajú autorizovaní inžinieri a odborne spôsobilí projektanti.