Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť zahŕňa: 

  • vyjadrenia správcov sietí BVS, TELECOM, ZsD, SPP,
  • vyjadrenia k ochrane životného prostredia,
  • zabezpečenie územného rozhodnutia,
  • zabezpečenie stavebného povolenia.